Hypotéky

Většina z nás, bohužel, nedisponuje tolika volnými prostředky, aby si mohla pořídit vysněné bydlení ze naspořené peníze. Pokud nechcete bydlet celý život v podnájmu, tak je pro vás hypotéka jednou z mála možností, jak se k vlastnímu bytu dostat.

Jelikož se nejedná o produkt běžné denní spotřeby, mnoho lidí se v termínech a podmínkách hypoték nevyzná. Nemusíte se však obávat. Věci zdánlivě složité jsou poměrně prosté. S naším malým manuálem budete mít za deset minut jasno v základních věcech, které je dobré k uzavření hypotéky vědět.

Co je to hypotéka?

Tímto známým termínem se označuje dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované, popřípadě i jiné nemovitosti. Nemovitost musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch banky (tzv. vinkulace).

Hypotéky nabízí všechny banky na českém trhu. Je tedy z čeho vybírat. Výběr provádějte pečlivě, můžete tak ušetřit až desetitisíce korun.

Kdo může hypotéku získat?

Každá fyzická osoba starší 18ti let, která je občanem České republiky. Cizinci většinou na hypotéku dosáhnou též, ale jen v případě, že mají trvalý pobyt na území ČR.

Základním požadavkem je také prokazatelný příjem, ať už ze zaměstnání na dobu neurčitou nebo z podnikání.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Určitě si připravte dva platné doklady totožnosti a potvrzení o příjmu. Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), pak budete muset dokládat poslední daňové přiznání a v některých případech také potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu.

K nemovitosti budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí (list vlastnický), snímek katastrální mapy, nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, budoucí kupní smlouva, smlouva o převodu členských práv a povinností, darovací smlouva apod.). Také si budete muset zařídit odhad nemovitosti (počítejte s částkou 4 až 6 tisíc Kč).

Na co můžete hypotéku použít?

Na koupi nemovitostí - rodinného domu, bytové jednotky, družstevního bytu, bytového domu, rekreačního objektu, chaty, pozemku, včetně vedlejších staveb, pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými nemovitostmi.

Na výstavbu či rekonstrukci nemovitostí.

Na vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti, společného jmění manželů, dědictví apod. v souvislosti s nemovitostí.
Na refinancování vlastních zdrojů investovaných do bydlení, nebo půjček od právnických osob, či úvěrů investovaných do bydlení.

Na investice do nemovitostí určených k pronájmu.

S jak vysokou hypotékou mohu počítat?

Minimální výše hypotéky je 300 000 Kč, horní hranice určená není.

Konkrétní výši určují dva faktory. Výše vašeho příjmu a hodnota nemovitosti.

Váš příjem rozhoduje o maximální částce, kterou vám banka bude ochotna půjčit. Je pak samozřejmě na vás, jakou část využijete. Pokud váš příjem nebude stačit na vámi požadovanou částku, můžete zažádat spolu s dalším žadatelem (např. s partnerem).

Hodnota nemovitosti je určující pro typ hypotéky. Všechny banky nabízejí stoprocentní hypotéky. Tedy takové, kdy vám půjčí přesně takovou částku za jakou nemovitost budete pořizovat (většinou se totiž odhad shoduje s pořizovací částkou; zvláště pokud jde o smluvní odhadce bank).

Pro případ, že bude odhad přesahovat pořizovací cenu nebo v případě částečných vlastních zdrojů můžete žádat o hypotéku v částečné výši (české banky nabízejí nejčastěji 70%, 85% či 90%).

Stoprocentní hypotéky jsou poskytovány s vyšší úrokovou mírou, je tedy dobré, pokud máte možnost, zařídit si hypotéku v částečné výši.

Hypotéka v praxi

Nabídek na trhu je spousta. Při výběru porovnejte úrokovou sazbu a poplatky spojené se zřízením a správou hypotéky.

Úrokové sazby se pohybují v závislosti na momentální situaci na trhu. Tyto výkyvy jsou v průběhu splácení korigovány fixací úrokové sazby. Po domluvě s bankou si domluvíte tzv. fixační období (nejčastěji 1 rok až pět let) a po tuto dobu platíte smluvně danou splátku. Během tohoto období také nebývá bezplatně umožněno částečné či úplné splacení. Po konci období máte zákonnou možnost splatit celý úvěr či jeho část. Poté vám banka pošle nové podmínky splácení. V případě, že je nebudete akceptovat, máte možnost refinancovat vaši hypotéku u jiné banky.