Konsolidace půjček

Splácíte tolik půjček, že se ve všech těch možných termínech a splátkách již nejste schopni vyznat? Trápí vás, že za každý jeden úvěr platíte poplatky, které nikterak nesnižují vámi půjčenou částku? Nebo je pro vás dokonce součet všech vašich splátek již nadále neúnosným břemenem? Pokud jste alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli kladně, pak pro vás může být konsolidace půjček přínosným nástrojem.

O co se přesně jedná?

Konsolidace půjček je vlastně klasický spotřebitelský úvěr, který je klientům poskytován za účelem splacení jeho dosavadních půjček. Klient při sjednání konsolidační půjčky udá bance, či jiné finanční instituci poskytující úvěry, potřebné údaje k vypořádání stávajících závazků a při úspěšném schválení žádosti se již nemusí zabývat administrativou potřebnou k zaniknutí stávajících půjček. Tu za něj totiž ve většině případů řeší právě poskytovatel půjčky.

Ten obešle věřitelské instituce s výpovědí stávající úvěrové smlouvy (samozřejmě podepsané klientem) a následně pošle potřebné peníze na splacení dosavadních závazků.

Klient tak při minimu práce může zredukovat všechny své úvěry do jednoho a získat tím větší přehled nad svými výdaji a v neposlední řadě i ušetřit.
Co mi konsolidace půjček přinese?

Samozřejmě záleží jakou „práci“ si dáte s výběrem. Vždy je potřeba dobře a promyšleně vybírat. Na trhu nabízejí tento užitečný nástroj nejen banky, ale i nebankovní finanční subjekty. Znamená to tedy, že se o konsolidaci mohou ucházet i dlužníci zapsaní v registru. Spousta nebankovních společností do něj totiž nenahlíží.

Zpátky ale k původní otázce. Konsolidace půjček přináší několik výhod.

Nezpochybnitelná je úspora na poplatcích. Jelikož s konsolidací zúžíte „sbírku“ svých úvěrů na jeden jediný, platíte také jen jedny jediné poplatky. Vzhledem k tomu, že měsíční poplatky u úvěrů se pohybují od 40 Kč měsíčně výš, můžete měsíčně ušetřit stokoruny. Zvláště když do výpočtů započítáte také poplatky za podání příkazů.

Obrovskou výhodou je také zpřehlednění, které vám konsolidace přinese. Již si nebudete muset hlídat několik různých termínů, kdy zaplatit který úvěr. Budete mít jeden jediný, s jehož správou budete mít minimální práci.

Dalším plusem je možnost snížení měsíčních splátek. Pro tuto variantu se ale rozhodněte jen v případě, že své momentální měsíční splátky nejste dále schopni splácet. Pak vám konsolidace jistě pomůže. Splátku snížíte tak, že splácení konsolidačního úvěru natáhnete na co nejdelší časový úsek. Myslete ale na to, že tímto krokem odvedete poskytovateli úvěru více peněz na úrocích a úvěr se vám tím pádem prodraží.

Výhodou spotřebitelských úvěrů (do kterých konsolidace půjček spadá) všeobecně je zákonná možnost předčasného splacení. Pokud se tedy dostanete k potřebnému obnosu, můžete se konsolidované půjčky zbavit okamžitě, kdykoli v průběhu splácení.

Konsolidovat můžete i půjčky v řádech statisíců. Takový úvěr je už ale nutné zajistit nemovitostí.

Na co lze konsolidaci půjček použít?

Na bankovní i nebankovní spotřebitelské úvěry, ale i na půjčky od splátkových společností či na kreditní karty a kontokorenty.

Všechny konsolidované půjčky budete muset dokládat smlouvou a posledními výpisy z úvěrových účtů.

Kdo může o konsolidaci žádat a jaké doklady bude potřebovat?

Základní podmínkou je trvalý pobyt na území České republiky. Cizinci musí mít také přidělené rodné číslo. Nutné je také prokázat se zdrojem pravidelných příjmů. Zaměstnanci tedy dokládají potvrzení o příjmech, OSVČ poslední daňové přiznání. Zaměstnanci nesmějí být ve zkušební době a většinou na půjčku nedosáhnou ani zaměstnaní na dobu určitou.

Krom potvrzení o příjmech budete potřebovat občanský průkaz a druhý platný doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). Nutný je také doklad pro ověření kontaktní adresy. Tím se rozumí například vyúčtování za telefon, nájem či SIPO psané na vaše jméno a vámi uvedenou adresu.