Pojištění vozidel

Auto je radost. Na tom se shodneme víceméně všichni. Ulehčí nám životy, přiblíží vzdálenosti, ale někdy může také pořádně zkomplikovat naše životy.
Zmírnit dopady dopravních nehod, nešťastných náhod či nepředpokládaných krádeží nám pomáhá pojištění vozidel. To se dělí na povinné a dobrovolné.
Jak všichni motoristé dobře vědí, existuje u nás (od roku 1999) zákonná povinnost pojištění vozidel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel.

Jak obšírnější název za pomlčkou napovídá, jedná se o pojištění škod, které svým vozem způsobíte. Toto zákonné pojištění vám tedy nezaplatí škody na vašem autě. Na to si musíte pořídit havarijní pojištění, které je dobrovolné.

Dobrou zprávou pro všechny motoristy je fakt, že v pojišťovnictví panuje poměrně tvrdý konkurenční boj a je tak z čeho vybírat.

Povinné ručení

Jeho základním smyslem je zajistit pojistnou ochranu škody způsobenou motorovým vozidlem. Kdo tuto povinnost nesplní a používá svůj vůz bez patřičné pojistky, vystavuje se pokutě až do výše 40 000 Kč. V případě nehody, pak bude platit veškerou způsobenou škodu a případné újmy na zdraví ze svého.

Povinné ručení pokrývá pouze škody způsobené pojištěným vozidlem a nevztahuje se na škody na vozidle samotném.

Platí i v zahraničí, kde ho prokážete (stejně jako u nás) zelenou kartou. Ta je mezinárodně platným dokumentem, který vám při uzavření pojistky sama pojišťovna vystaví. Ve všech vyspělejších zemích je toto pojištění povinné.

Limity plnění jsou u nás stanoveny na minimální výši 35 milionů korun. Limity platí jak pro škodu na zdraví tak na majetku bez ohledu na počet poškozených. Vše co přesáhne limit, platíte z vlastních zdrojů. Pojišťovny nabízejí i zvýšené limity, samozřejmě výměnnou za vyšší cenu pojištění.

Pojistné se platí buď čtvrtletně, půlročně či jednou za rok. Některé pojišťovny nabízejí i měsíční variantu. Většina pojišťoven nabízí slevu při ročním způsobu placení. Výhodou rozložení částky do více ročních splátek je samozřejmě snesitelnější jednorázová platba.

Havarijní pojištění

Pokud do vás někdo narazí, pak se o peníze od pojišťovny nemusíte bát, škodu vám zaplatí viníkovo povinné ručení. Pokud ale nehodu zaviníte vy, pak vám povinné ručení za škodu na vlastním voze nezaručí ani korunu. Pro takové případy je dobré mít uzavřeno havarijní pojištění.

Jeho zřízení je doporučeno převážně majitelům nových a hodnotných vozidel. Částky za opravy takových aut se šplhají do statisíců. V případě havarijního pojištění pak platíte jen smluvně stanovenou spoluúčast. Ta se dohaduje v rozmezí několika procent. Samozřejmě čím menší spoluúčast, tím je dražší pojistka.

K základnímu havarijnímu pojištění je možno sjednat řadu dalších užitečných připojištění - pro případ zcizení či živelní katastrofy, pojištění skel, sedadel, zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla a další.

Základní poučkou jak při sjednání havarijního pojištění ušetřit, je jeho dojednání jako doplňku k povinnému ručení. Pojišťovně se tak zavazujete k odběru více pojišťovnických produktů a ta vám výměnou nabídne výhodnější podmínky.

Pojištění proti krádeži

Vzhledem k tomu, že v naší malé zemi mizí přičiněním pěti a více prstů přes 20 tisíc automobilů ročně a jen každý třetí se po šetření policie vrací do rukou původního majitele (mnohdy v bídném stavu), je dobré, zvláště u nových a novějších vozů, uvažovat i o pojištění proti krádeži. To si zařídíte v případě uzavření některého komplexnějšího havarijního pojištění. Auto se dá také v omezeném časovém horizontu pojistit na kupní cenu.