Překlenovací úvěr

Stavební spořitelny prohrávaly dlouhou dobu konkurenční boj s bankami v oblasti úvěrů na bydlení. Protože jim, zcela přirozeně, tato situace nevyhovovala, přemýšlely, jak celou věc změnit.

Byly si dobře vědomy toho, že jejich největší nevýhodou je časový úsek, který bylo nutné urazit od založení spoření k možnosti přidělení úvěru na bydlení. Pro možnost čerpání úvěru totiž existovalo přísné pravidlo, které umožňovalo spořitelnám poskytnout úvěr svým klientům jen při naspoření určité částky či až po určité době trvání stavebního spoření. Vzhledem k takovémuto neflexibilnímu systému nemohl tedy úvěr ze stavebního spoření konkurovat hypotékám.
Spořitelny proto vymyslely překlenovací úvěr. I nadále tak platí pravidlo o přidělení úvěru až po naspoření určité částky, ale platí to jen pro úvěr řádný.

O překlenovací úvěr si můžete zažádat kdykoli, i když ještě nebudete splňovat podmínky pro přidělení řádného úvěru a získat tím potřebné finanční prostředky na okamžité řešení vaší bytové situace.

Úvěrová varianta přes stavební spoření a překlenovací úvěr se sice jeví oproti klasickým hypotečním úvěrům poněkud složitěji, mějte ale na mysli, že bydlení řešíte pouze několikrát za život a že se jedná o velikou investici. Proto by vás tato zdánlivě složitá možnost neměla odrazovat. V mnoha případech totiž může nabídnout o dost lepší podmínky, než na jaké se dostanete s klasickou hypotékou.

Určitě si vždy při řešení vaší bytové situace obejděte několik hypotečních bank a také stavebních spořitelen. Příslušní odborníci vám bez problémů srovnají nákladnost všech variant. Řeči peněz pak porozumíte snadno a možná budete překvapeni výhodností překlenovacího úvěru.

Překlenovací úvěr v praxi

K získání překlenovacího úvěru musíte splňovat takřka totožná kritéria, jako k získání hypotéky a řádného úvěru ze stavebního spoření. Počítejte tedy s dokládáním příjmu a s nutností zajištění úvěru nemovitostí v odpovídající hodnotě (platí pro úvěry nad 500 000 Kč). Zastavenou nemovitost má klient povinnost pojistit a pojistné plnění poukázat ve prospěch stavební spořitelny (tzv. vinkulace).

Ze samotné podstaty věci je také nutné mít založeno stavební spoření (na jeho základě můžete o překlenovací úvěr žádat). Mějte na paměti, že získáním překlenovacího úvěru vám vznikne povinnost pravidelného spoření v předepsané výši (když využíváte jen služeb spoření, je jen na vás kdy a kolik peněz uložíte). Překlenovací úvěr je totiž pouze můstkem k řádnému úvěru ze stavebního spoření a přechod mezi těmito dvěma typy je dán právě naspořenou částkou.

Rozdíl mezi řádným a překlenovacím úvěrem je především v ceně, kterou za něj platíte. Ta je u překlenovacího úvěru vyšší. Spořitelny u překlenovacích úvěrů totiž nabízejí vyšší úrokové sazby a překlenovací úvěr prodražuje také to, že při jeho splácení platíte pouze úroky a neodkrajuje se ani malá část jistiny.

Tato nevýhoda je kompenzována po přechodu na řádný úvěr. Okamžitě po této transformaci můžete totiž použít zatím naspořené peníze na umoření dluhu. A obrovskou výhodou řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoli v průběhu placení zaplatit mimořádnou splátku. Takový luxus hypoteční úvěry nenabízejí.

Obecně lze výše napsané shrnout do jednoduché poučky. Co nejvíce ukládejte na spoření, ať se co nejrychleji dostanete z fáze překlenovacího úvěru do úvěru řádného.

Překlenovací úvěr a řeč čísel

Úroková sazba překlenovacího úroku se pohybuje zhruba na úrovni sazeb hypotečních úvěrů. Rozhodně levnější je poplatek za vedení účtu. Zatímco u hypotéky platíte 150 Kč měsíčně u překlenovacího úvěru se poplatek za vedení úvěrového účtu platí cca 300 Kč ročně. U většiny typů překlenovacích úvěrů se také platí poplatek za poskytnutí úvěru (stejně jako u hypoték). Ten se pohybuje mezi 0,5 až 1% z částky poskytovaného úvěru.

Poslední důležitou poznámkou k překlenovacímu úvěru je fakt, že se jedná o účelový úvěr, který musíte vždy před čerpáním prokázat.