Půjčky na směnku

Půjčka na směnku je velmi specifickým úvěrovým nástrojem, pomocí kterého můžete ve velmi krátké době načerpat potřebné peněžní prostředky. Jeho specifikum spočívá ve vlastnictví směnky. Ta je jakousi zárukou budoucích peněz a některé banky i nebankovní společnosti, jsou ochotny na ni poskytnout krátkodobý úvěr.

Zásadou číslo jedna, kterou je třeba u půjček na směnku ctít, je poskytování finančním institucím pouze takových směnek, které máte vystaveny od spolehlivého obchodního partnera. Směnky jsou totiž vypisovány s jasně daným datem splatnosti, které je v případě půjčky na směnku závazné jako datum konečného splacení půjčky. Pokud váš obchodní partner směnku v určeném datu nezaplatí, pak jste povinni bance půjčenou částku uhradit z vlastních zdrojů.

Jako s každým obchodem je tedy i s půjčkou na směnku spojeno určité riziko. Pokud se ale vše povede, pak je tento finanční nástroj velmi nenásilným pomocníkem vašeho podnikání. Neplatíte při něm totiž žádné pravidelné splátky (ta je jen jedna na konci splatného období) a ani cena není příliš závratná.

Co je to směnka?

Směnka, kterou od vás banka odkupuje, a dává vám tím k dispozici potřebné finanční prostředky, je písemným dokladem o finanční pohledávce/závazku. Jde o zákonem upravený cenný papír, který směnečného dlužníka bezpodmínečně zavazuje k úhradě uvedené částky ve prospěch majitele směnky. Její forma je přesně předepsaná zákonem.

Směnečný dlužník ručí za závazek uvedený na směnce vlastním majetkem. Pokud nedodrží splatnost, pak může majitel směnky vymáhat dluh pomocí exekuce.

Jak to celé funguje?

Poměrně jednoduše a hlavně rychle. Základem je vlastnit směnku. S tou jdete za finanční institucí poskytující tento typ úvěru. Sjednáte úvěrovou smlouvu, která vychází právě z údajů uvedených na směnce. Finanční instituce vám půjčí částku ve výši rovnající se částce, na kterou je směnka vypsaná. Od této částky odečte diskont (diskont u půjčky na směnku = úrok u běžného úvěru) a s výslednou částkou můžete volně operovat. U této půjčky se totiž neudává účel jejího čerpání.

Po podepsání úvěrové smlouvy se stává banka držitelem směnky a dlužník bude peníze poukazovat právě na její účet. Pokud tak neudělá do určené doby splatnosti, bude dlužná částka požadovaná na tom, komu byla půjčka na směnku poskytnuta.

Peníze z půjčky jsou na váš účet poukázány okamžitě po podpisu úvěrové smlouvy. Půjčky na směnku jsou tak velice rychlým zdrojem finančních prostředků.
Jaké jsou výhody a na co si dát pozor?

Mezi jednoznačné výhody půjček na směnku patří rychlý přístup k penězům a také to, že se nejedná o dlouhodobý závazek. Splátka je pouze jedna a provádí ji směnečný dlužník.

S tím je ale spojeno největší riziko půjčky na směnku. Vaši situaci nemáte zas tak pevně v rukou, protože jste závislý na platební morálce vašeho obchodního partnera. Pokud ten směnku neuhradí v patřičném termínu, budete muset bance půjčku splatit vy a vzniká vám tak riziko dalšího zadlužení.
Proto je v tomto obchodě nejdůležitější vybírat směnky uzavřené jen s těmi nejspolehlivějšími obchodními partnery.