Stavební spoření

Stavební spoření je velmi výhodným a užitečným finančním produktem. Kombinuje v sobě totiž výhody bezkonkurenčního spořícího účtu a výhodného úvěru na bydlení.

V devadesátých letech minulého století v České republice vznikl jako nástroj na podporu soukromého bydlení. Od té doby prošel vývojem, kdy stát z původních až 4 500 Kč momentálně přispívá maximální částkou 3 150 Kč ročně. I tak se ale jedná o zdaleka nejvýhodnější možnost, jak bez rizika zhodnotit své peníze. Když totiž připočtete ještě v průměru dvou procentní úrokovou sazbu při spořící variantě, pak se dostanete k ročnímu zhodnocení nějakých 17%. A to je bez okolků bomba.

Od tohoto zhodnocení je třeba ještě odečíst poplatky, které se pohybují v řádech stokorun za roční správu a jednorázový poplatek za uzavření smlouvy.
Nevýhodou stavebního spoření je nemožnost volně disponovat s ukládanými penězi. Smlouva se uzavírá na šest let (dříve na pět) a pokud jí vypovíte předčasně, nedostanete žádný státní příspěvek.

Zajímavá je také možnost úvěru na bydlení, který má oproti klasické hypotéce výhodu v tom, že při podpisu úvěrové smlouvy máte poměrně jasnou představu, v jaké výši se budou pohybovat měsíční splátky po celou dobu splácení. U hypoték to víte vždy jen na následující fixační období.
Další výhodou oproti hypotečnímu úvěru je možnost kdykoli zaplatit mimořádnou splátku.

Proč stavební spoření zřizovat?

Protože se jedná o jednu z nejvýhodnějších forem uložení úspor. Už jsme se zmiňovali o státní podpoře v kombinaci s výhodným úrokem. Na nejvyšší možnou podporu od státu dosáhnete, pokud za rok na spořícím účtu nastřádáte alespoň 21 000 Kč. Pak vám k nim stát přisype dalších 3 150 Kč. Celou tuto částku pak stavební spořitelna zúročí. Úrokový výnos ze stavebního spoření je osvobozen od daně z příjmu. Jedná se tak o čistý zisk.

Vaše úspory jsou vždy pojištěny a po 6 letech spoření je můžete použít na jakýkoli účel.

Pokud se rozhodnete pro využití úvěru na pořízení či rekonstrukci nemovitosti, pak jsou úroky zaplacené při splácení úvěrů odečitatelné z daní. Získáte tím jednou za rok částku ve výši zhruba jedné měsíční splátky.

Jaká je výše státního příspěvku?

Výše státního příspěvku, který je k vašemu stavebnímu spoření připisován vždy po konci kalendářního roku, je 15% z vámi naspořené částky (maximálně však 3 150 Kč).

Na státní příspěvek ke stavebnímu spoření mají nárok všichni občané České republiky (často jsou „stavebka“ zřizována dětem) nebo cizinci s přiděleným rodným číslem a trvalým pobytem na území ČR.

Počet stavebních spoření na osobu není omezen. Omezena je však státní podpora. Více jak 3 150 Kč tedy nedostanete ani v případě uzavření více smluv.

Jak stavební spoření funguje?

Před uzavřením smlouvy je nejdůležitější mít dobře rozmyšlenou cílovou částku. Z její hodnoty platíte poplatek za zřízení stavebního spoření ve výši jednoho procenta. Pro stanovení cílové částky (která je součtem vámi naspořených peněz, státní podpory, úroků a případného úvěru) je dobré určit si účel stavebného spoření. Pokud budete stavební spoření zakládat jen na samotné spoření pak cílovou částku stanovte jen lehce nad hranici šestinásobku součtu roční naspořené částky a státní podpory. Nebudete tak zbytečně přeplácet prvotní poplatek.

Po podpisu smlouvy vstupujete do „fáze spoření“. V tomto období spoříte (pravidelně či nepravidelně, dle vašich možností) vámi zvolenou částku, která je průběžně úročena a jednou ročně je připisována státní podpora.

Doba spoření není nikterak omezena. Důležitá je hranice šesti let, po kterou musíte spořit, abyste mohli zinkasovat státní příspěvek. Po této době můžete smlouvu vypovědět nebo pokračovat za stejných podmínek ve spoření až do výše cílové částky (tu můžete kdykoli zvýšit, samozřejmě za poplatek).

Po dvou letech pravidelného spoření a dodržení dalších smluvních podmínek můžete žádat o výhodný účelový úvěr. Nebudete-li mít čas čekat dva roky na úvěr, pak můžete dočasně využít tzv. překlenovací úvěr, který je jakýmsi můstkem k úvěru klasickému a výhodnějšímu.