Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je jakýmsi jistícím finančním polštářem. Každý z nás má totiž své životní náklady přizpůsobené výši příjmům ze zaměstnání či vlastní podnikatelské činnosti. Když ale ze zdravotních důvodů nebudete schopni vykonávat svou obživu, pak vám nepříjemný finanční dopad vaší situace změkčí právě zdravotní pojištění.

To se dělí na povinné a dobrovolné komerční. Povinné jistí základní potřeby, jako jsou návštěvy lékaře, standardní lékařská péče a léčebné prostředky. Dobrovolné komerční pojištění vám za odpovídající cenu zajistí jak lepší finanční odškodné při vaší nemoci, tak některé nadstandardní lékařské úkony či péči.

Zdravotní pojištění veřejné

Povinnost platit veřejné zdravotní pojištění má každý občan České republiky. Za zaměstnance odvádí příslušnou částku automaticky zaměstnavatel stržením z hrubé mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinné se k platbě zdravotního pojištění přihlásit. Státem hrazené pojištění mají děti, studenti, registrovaní nezaměstnaní a důchodci.

Z povinného zdravotního pojištění jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela.

Výplaty nemocenské nejsou zajištěny z této zdravotní pojistky, ale jsou součástí sociálního pojištění, které je pro zaměstnance povinné a OSVČ si ho mohou dobrovolně volit.

Povinné zdravotní pojištění se platí zdravotním pojišťovnám. Těch na českém trhu působí několik a vyplatí se mezi jejich nabídkami pečlivě vybírat. Většina totiž nabízí k pojištění zajímavé bonusy - bezplatné plavání, příspěvek na ozdravné pobyty, hormonální antikoncepce a mnoho dalších.

Zdravotní pojištění dobrovolné

Základní zdravotní péči máme tedy všichni zaručenu zákonným pojištěním. To nám však v případě nemoci zaručuje pouze minimální finanční příjmy a pokud platíte hypotéku, nájem, leasing či cokoli jiného, pak budete rádi, pokud vám vůbec vystačí na tyto nutné splátky. Kde ale vzít peníze na další nezbytné věci?
Právě pro tyto případy je velmi výhodné míti nějaké komerční zdravotní připojištění, které vám v případě pracovní neschopnosti zaručí takový příjem, abyste v době dlouhodobé pracovní neschopnosti nebyli donuceni živořit.

Samozřejmě nelze zastírat některé nevýhody spojené s placením dobrovolného zdravotního připojištění. Mezi ně patří, že na rozdíl třeba od životního pojištění, nejde ani malá část vámi placených peněz na spoření. Pojišťovna celou částku utrží jako cenu za sjednaný pojišťovnický produkt. Pokud tedy nezalehnete s nemocí nebo se nezraníte, pak zdánlivě vyhazujete peníze do vzduchu. Zoufat si ale stejně nebudete muset, protože co je cennějšího než zdraví?

Jako každé pojištění slouží i toto k zamezení rizik. A v tomto nemůže nikdo o užitečnosti komerčního připojištění pochybovat.

Ono je sice hezké spoléhat na stát, ale až vám za měsíc pracovní neschopnosti dorazí složenka na nějakých pět tisíc z nemocenské, pak si možná budete trhat vlasy, že jste neoželeli nějakou tu stokorunu měsíčně.

Dobrovolným zdravotním pojištěním se jistíte na dobu pracovní neschopnosti, můžete si ale svou pojistku rozšířit třeba pro případy pobytu v nemocnici, úhrady stomatologické péče či na úhradu prostředků zdravotnické techniky předepsaných v důsledku úrazu.

Jedinými podmínkami pro zřízení tohoto pojištění je být občanem ČR ve věkovém rozmezí 18 až 55 let.